Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

Cara masukkan imej & gambar Galeri

Berikut adalah cara-cara untuk menambah gambar atau imej di dalam Galeri. Anda boleh gunakan ciri-ciri ini untuk menunjukkan gambar pejabat anda, gambar kedai anda atau sebarang gambar yang ingin anda kongsikan.

Selepas anda lengkapkan page ‘Products’ tadi dan selepas anda klik ‘Submit & Next’, anda akan sampai ke page ini:

Klik butang ‘Add New’ seperti dalam gambar dibawah:

*klik gambar untuk besarkan*

Klik ‘Choose Image’.

*klik gambar untuk besarkan*

Seret dan lepaskan gambar yang anda inginkan dalam kotak ungu atau di bawah.

*klik gambar untuk besarkan*

*klik gambar untuk besarkan*